ProvinciaalMKB Almelo

Aan het College van Burgemeester en Wethouders der gemeente Almelo,
Haven Zuidzijde 30
7607 EW  Almelo
Per e-mail

Betreft: vragen n.a.v. berichten Tubantia
Almelo, 30 november 2020

Geacht College,

Namens diverse deelnemers van MKB Almelo zien wij graag uw opheldering tegemoet betreffende het artikel in TC Tubantia van dinsdag 17 november jl. onder de titel ‘Entree Almelo voor 9 miljoen op schop’. Dit artikel roept de volgende vragen op:

  1. Welke gevolgen – positief of negatief – kunnen de ondernemingen in het betrokken gebied verwachten? 
  2. In welk tijdsbestek worden deze ondernemers geïnformeerd?
  3. Liggen de plannen/tekeningen voor belanghebbenden en andere geïnteresseerden ter inzage op het gemeentehuis? 
  4. Zal de Gemeente de betrokken ondernemers tijdig en actief benaderen over de optie van schadeloosstelling voor inkomensderving als gevolg van de werkzaamheden? 
  5. Is al duidelijk hoe de betrokken verkeersstromen worden (om)geleid?
  6. Kunt u een duidelijker tijdspad schetsen dan ‘in de loop van’ of ‘medio’? Het gaat hier met name over start- en einddatum van beide projecten.

Ook het artikel in TC Tubantia van jl. 27 november: ‘Straks in mum van tijd in de binnenstad’ roept vragen op bij een aantal van onze deelnemers. In het bijzonder gaat het hier om ondernemers in het gebied Twentepoort Oost.  

  1. In het artikel is sprake van ‘uitsmeren van gelden over vele jaren’. Kunt u duidelijk maken over hoeveel jaren het hier gaat ?
  2. Er is sprake van stokkend verkeer richting de A35. Heeft het zgn. inregelen van stoplichten hier enig resultaat gehad of was dit – na staking van dit systeem op korte termijn –  een nodeloze overheidsuitgave? 
  3. De structuurwijziging wordt verdedigd met het argument van verhoging van de verkeersveiligheid. Graag vernemen wij hoe de voorgenomen veranderingen zullen gaan bijdragen aan die veiligheid. Ondernemers en hulpdiensten aan de route spreken hun zorgen uit en vragen specifiek aandacht voor de veiligheid op het eenbaans traject. 
  4. De krant meldt dat het nog maar om ‘een schets’ gaat. Wij hopen dat u het bij voortschrijdend inzicht met ons eens bent dat het verstandiger is een uitgewerkt plan gereed te hebben alvorens de media bij een dergelijk groot project te betrekken. Ondernemers, maar zeker de direct betrokken inwoners van Almelo, worden dan direct voorzien van de juiste informatie hetgeen het draagvlak voor de plannen alleen maar ten goede kan komen.

Het bestuur van  MKB Almelo biedt gaarne aan in beide projecten met u mee te denken omdat wij – mét uw College – willen denken in reële kansen voor een prachtig Almelo, een stad om lief te hebben. Laten we het, met elkaar, ook zo houden.

Met vriendelijke groet,
St. MKB Almelo

Yvonne Koolhaas-Giesberts, voorzitter