UncategorizedMKB Almelo

MKB Almelo zet zich als belangenbehartiger in voor het Almelose bedrijfsleven en is trots op het bruisende ondernemerschap in en rond de stad. Daarom zetten we de komende tijd een aantal bedrijven op onze website in de spotlights. Ze verdienen het, omdat elk Almeloos bedrijf wel een mooie boodschap en/of missie heeft.

Aflevering 1: André Pluimers, directeur van Bolk Transport B.V. en voorzitter van Port of Twente.

XL Businesspark grote aanwinst voor Almelo én heel Twente

‘Over twee jaar is hier alles volgebouwd’

Ondernemers willen groeien. En dat kúnnen ze nu XL Businesspark in Almelo volop in ontwikkeling is. Bij André Pluimers, directeur van Bolk Transport B.V. en voorzitter van Port of Twente, overheerst de trots. ‘Iedereen die in de logistiek wil werken kan op het XL Businesspark een geschikte baan vinden.’

Hij kijkt uit het raam van het kantoor van CTT Almelo en wijst richting Twentekanaal. ‘Daar gaat Eurol zich binnenkort vestigen. Hun opslagtanks komen hierachter. De olie van Eurol wordt voortaan met tankschepen over water aangevoerd. De verpakte producten kunnen per container weer via het water worden geëxporteerd. Daar komt geen wiel meer aan te pas. En daar heeft het Nederlandse wegennet uiteraard veel profijt van. Alles dat over water kan, hoeft niet over de snelweg.’

Eurol is slechts één van de voorbeelden van een regionaal bedrijf dat groeien wil, maar op de huidige locatie tegen grenzen aanloopt. Het XL Businesspark in Almelo geeft hen weer lucht. En toekomstperspectief. ‘Heylen Warehouses was de allereerste ontwikkelaar die het aandurfde te investeren in XL Businesspark’, vertelt Pluimers. ‘Na Bleckmann werd Bolk Logistics de volgende huurder van Heylen in het eerste gedeelte van de T-Port Logistic Campus. Intussen bouwen Heylen en Bolk samen aan de T-Port Waterside en gaat Bolk Logistics vanaf november verhuizen naar de nieuwe locatie naast de containerterminal.’

Voorgeschiedenis XL Businesspark
Er is nu in totaal 100 hectare op XL Businesspark uitgegeven, zegt Pluimers. Hij kijkt het liefst vooruit, maar stipt toch nog even de stroeve ontwikkelingen in het verleden aan. ‘Het XL-Businesspark is aangewezen in de jaren ’90 als centrale locatie voor Twentse bedrijven die veel ruimte nodig hebben. In 2005/2006 was het in principe klaar, maar het kwam vervolgens niet van de grond. In de krant lazen we destijds dat er plannen waren om er dan maar een zonnepark op te zetten. Daar waren we als logistieke sector faliekant op tegen. Zonnepanelen horen op daken.’
Pluimers zette, samen met anderen, vol in op ontwikkeling van XL Businesspark waarvoor het bedacht was. De vereniging Port of Twente, waarvan hij voorzitter is, werd opgericht en bracht de logistieke community bijeen om te helpen het XL Businesspark toch van de grond te krijgen. ‘Mark van Onna van Timberland heeft daar een grote rol in gespeeld. Maar we mogen ook heel blij zijn met de constructieve houding van het Almelose gemeentebestuur. Daar heerst het volledige besef: ‘als het XL Businesspark goed draait, dan gaat het Almelo ook goed’.

Werkgelegenheid
Hij is er trots op dat het bedrijfsleven nauw met de overheid heeft samengewerkt, ten gunste van de Twentse belangen. ‘Natuurlijk, het heeft allemaal veel te lang geduurd en ondernemers zijn nou eenmaal niet de meest geduldige mensen. Maar we streden voor een goede zaak. We moeten niet over het hoofd zien dat de wens van ondernemers om te groeien een volstrekt legitieme wens is.’
Niet alleen de ondernemers hebben profijt van het XL Businesspark, óók de scheepsvaart vaart er wel bij. De taaie lobby om het Twentekanaal te verruimen heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels een tweede sluis bij Eefde bij is gekomen. ‘Het hele kanaal wordt verruimd, zodat de scheepsvaart efficiënter kan worden gemaakt.’

Het moge duidelijk zijn dat het XL Businesspark een grote aanwinst is, niet alleen voor Almelo, maar voor heel Twente. ‘We hebben het economische tij mee. Er komen op dit park nog een stuk of zes grote bedrijven bij. Over twee jaar is hier alles volgebouwd, is er 120 hectare grond uitgegeven en zijn er nóg eens 1500 banen gecreëerd’, zegt Pluimers trots. ‘Maar er is ook een kanttekening. De industriegrond in Twente is daarna helaas uitverkocht. En we moeten er wel voor blijven zorgen dat we Twentse bedrijven blijven accommoderen. We hebben in Twente een enorme hightech industrie. Als innovatieve bedrijven als VDL of Demcon een ei van Columbus uitvinden, dan moeten we ruimte beschikbaar hebben om zo’n uitvinding te produceren. Maar dat niet alleen. We moeten ons zeker óók richten op sectoren als de bouw en de logistiek. Gelukkig kijkt de gemeente Almelo nu al actief naar het vervolg op het XL Businesspark. Maar het moet deze keer niet nog eens zeven jaar duren, want dan hebben we vijf jaar lang geen ruimte meer beschikbaar.’

Warehousing
Het XL Bedrijvenpark langs de A35 is een plek voor warehousing geworden, waar grote bedrijven hun containers via de binnenvaart kunnen aanvoeren, hun goederen bewerken en op transport zetten en hun voorraad kunnen beheren. Daar hebben ze vooral veel ruimte voor nodig. Pluimers vangt weleens negatieve kritiek op over de grote, hoge, rechthoekige panden op het terrein. ‘Maar we moeten ons realiseren dat dit het gevolg is van ons eigen consumentengedrag. Door het online koopgedrag sluiten winkels in de centra de deuren en worden de goederen via logistieke centra aan huis gebracht. Een intensieve logistieke operatie waarvoor je panden nodig hebt waar die processen in passen. De volgende golf dient zich nu aan met supermarktbezorging en flitsbezorging. We veroorzaken deze transitie met z’n allen, maar dat gaat wel gepaard met deze effecten.’

Hij hoort ook weleens mensen zeggen: wat een rommeltje.  ‘Dan hebben ze het over de inrichting van XL Businesspark. Maar wacht even, het is nog niet klaar, he! Ik kan verzekeren dat het een etalageplek wordt, waar Almelo en heel Twente trots op is en wel bij vaart. Iedereen die wil werken kan op het XL Businesspark een geschikte baan vinden. In Almelo hebben we nog steeds 2400 bijstandsgerechtigden. Wat zou het mooi zijn als Almelo erin slaagt om een deel van deze mensen, die nu nog aan de zijlijn staan, bij het XL Businesspark te betrekken. Dan zou mijn droom compleet zijn.’

Quote:
‘Alles dat over water kan, hoeft niet over de snelweg’

André Pluimers