MKB Almelo

Provincie zoekt inwoners die ‘het zelf beter kunnen’

Zwolle, 10 mei 2021 Daag jij ons uit? Provincie zoekt inwoners die ‘het zelf beter kunnen’ De provincie heeft uitdaagrecht, oftewel het Right to Challenge ingevoerd. Inwoners kunnen hierbij uitvoerende taken van de provincie overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Hiermee wordt de overheid ‘uitgedaagd’. Initiatieven die worden…