Het nieuws van MKB Nederland en Almelo

MKB Almelo is de enige belangenbehartiger die niet locatie- of branche-gebonden is.

Met meer dan 20 ondernemingsverenigingen is het Almelose bedrijfsleven sterk georganiseerd. Verreweg het merendeel van die ondernemers heeft elkaar gevonden omdat ze op hetzelfde bedrijventerrein zijn gehuisvest of omdat ze in dezelfde branche werkzaam zijn. IKT Almelo, ROC B2B, Energiek Almelo en Zakelijk Almelo bieden als enige een bredere en algemenere mogelijkheid tot onderling ondernemerscontact, maar komen niet op voor de algemene belangen van hun achterban.

MBK Almelo doet dat wel
mkb almelo

Daarom kiest u voor MKB Almelo

01.

Informeert

Leden van MKB-Almelo ontvangen regelmatig de nieuwsbrief met de meest actuele informatie.

02.

Ontmoet

MKB-Almelo is een belangrijke partij die de faciliteiten biedt om ondernemers te ontmoeten. Ook het ontmoeten van vertegenwoordigers van overheden en onderwijsinstellingen draagt bij aan een sterk netwerk.

03.

Ondersteunt

Door het brede netwerk en de kennis via het partnerschap met MKB-Nederland kunnen ondernemers een beroep doen op MKB-Almelo voor het oplossen van collectieve problemen.

04.

Bereikt

Leden van MKB-Almelo moeten kunnen ondernemen in een mkb-vriendelijk klimaat. Zonder onnodige regelgeving, te hoge lasten of een mkb-onvriendelijk aanbestedingsbeleid, maar met optimale communicatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

Ook deze MKB'ers gingen u al voor

Maak kennis met MKB Almelo

MKB Almelo is de enige belangenbehartiger die niet locatie- of branche-gebonden is. Als Lokaal Partner van MKB Nederland heeft MKB Almelo rechtstreeks en onbeperkt toegang tot het geweldige kennisreservoir en expertise van deze landelijke ondernemingsclub. Met die deskundige ondersteuning is MKB Almelo dé gesprekspartner van het stadsbestuur over het lokale sociaal- en financieel-economisch beleid en daarmee dé belangenbehartiger van het Almelose bedrijfsleven bij het stadsbestuur. MKB Almelo zet zaken op de kaart als aanbestedingsbeleid, betalingsgedrag, lokale lasten en het terugdringen van regelgeving – onderwerpen waarmee Almelo kan scoren als MKB-vriendelijkste gemeente. Deelnemers van MKB Almelo ontvangen daarbij wekelijks een nieuwsbrief met de meest actuele berichtgeving over nieuwe regelgeving en economische ontwikkelingen.

En dat alles voor slechts één tientje per maand!

Yvonne Koolhaas

Yvonne Koolhaas

Voorzitster

Is uw interesse gewekt?

Meld u dan nu aan als lid bij MKB Almelo voor slechts één tientje per maand!

Postadres
Twentelaan 2, 7609 RE ALMELO

Telefoon
06 209 88 147

Aanmeldformulier