Slide CONNECT ALMELO IN op het platform voor ondernemers die durven

Het nieuws van MKB Nederland en Almelo

MBK Almelo Nieuwsbrief

De website van MKB Nederland heeft een aparte rubriek geopend voor nieuws over de ontwikkelingen rond het corona-virus. Een actueel overzicht vindt u op www.vno-ncw.nl/coronavirus en www.mkb.nl/coronavirus.

Vertrouwen inkoopmanagers en consumenten op een dramatisch laag niveau, beurzen trekken hun eigen pad

Het vertrouwen in de economie door inkoopmanagers staat lager dan tijdens de top van financiële crises, Europese burgers verwachten een hoge werkloosheid. De Europese lidstaten en de Verenigde Staten zijn nog niet in staat gebleken om met een gecoördineerde aanpak te komen.

Gratis reclamezendtijd STER voor brancheorganisaties

STER biedt reclamezendtijd aan op radio en televisie t.b.v. brancheorganisaties die met hun achterban willen communiceren rondom het coronavirus. De zendtijd is gratis en wordt ingezet in restzendtijd. Dit aanbod geldt vanaf heden tot in ieder geval 1 mei.

Aanscherping coronamaatregelen kabinet schept meer duidelijkheid

Het kabinet heeft bekendgemaakt een aantal maatregelen aan te scherpen in verband met het coronavirus. Deze maatregelen raken ook ondernemers. Zo worden onder meer kappers, schoonheidssalons en nagelstudio’s – de zogenoemde contactberoepen – per direct gesloten tot 6 april om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is het goed dat er nu duidelijkheid is voor deze ondernemers. ‘Op deze manier kunnen ze hun werknemers en hun klanten beschermen en een beroep doen op de beschikbare regelingen. Al blijft het wrang en hard als je je zaak dicht moet doen.’

Doneer voorraad mondkapjes aan lokale zorginstellingen

MKB-Nederland en VNO-NCW roepen bedrijven op die nog voorraden hebben van bruikbare mondkapje, om deze te doneren aan lokale zorgorganisaties zoals ziekenhuis, huisarts of thuiszorg. Belangrijk is wel dat deze mondkapjes aan de medische eisen voldoen voor de bescherming tegen corona.

Uitstel voor betaling waterschapsbelastingn

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Deze en andere maatregelen hebben MKB-Nederland, VNO-NCW en de Unie van Waterschappen bekendgemaakt.

Vakbonden en werkgevers: “Neem nieuwe faillissementswet snel aan”

Werkgevers en vakbonden, vertegenwoordigd in de Stichting van de Arbeid, dringen aan op de snelle invoering van het wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Zij schrijven dat in een gezamenlijke brief van de Stichting van de Arbeid aan de Tweede Kamer. Die moet het wetsvoorstel nog in behandeling nemen. De briefschrijvers dringen aan op ‘de grootst mogelijke spoed’.

Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronavirus betroffen bedrijven

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoetkomen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.

MKB Almelo is de enige belangenbehartiger die niet locatie- of branche-gebonden is.

Met meer dan 20 ondernemingsverenigingen is het Almelose bedrijfsleven sterk georganiseerd. Verreweg het merendeel van die ondernemers heeft elkaar gevonden omdat ze op hetzelfde bedrijventerrein zijn gehuisvest of omdat ze in dezelfde branche werkzaam zijn. IKT Almelo, ROC B2B, Energiek Almelo en Zakelijk Almelo bieden als enige een bredere en algemenere mogelijkheid tot onderling ondernemerscontact, maar komen niet op voor de algemene belangen van hun achterban.

MBK Almelo doet dat wel
mkb almelo

Daarom kiest u voor MKB Almelo

01.

Informeert

Leden van MKB-Almelo ontvangen regelmatig de nieuwsbrief met de meest actuele informatie.

02.

Ontmoet

MKB-Almelo is een belangrijke partij die de faciliteiten biedt om ondernemers te ontmoeten. Ook het ontmoeten van vertegenwoordigers van overheden en onderwijsinstellingen draagt bij aan een sterk netwerk.

03.

Ondersteunt

Door het brede netwerk en de kennis via het partnerschap met MKB-Nederland kunnen ondernemers een beroep doen op MKB-Almelo voor het oplossen van collectieve problemen.

04.

Bereikt

Leden van MKB-Almelo moeten kunnen ondernemen in een mkb-vriendelijk klimaat. Zonder onnodige regelgeving, te hoge lasten of een mkb-onvriendelijk aanbestedingsbeleid, maar met optimale communicatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente.

Ook deze MKB'ers gingen u al voor

Maak kennis met MKB Almelo

MKB Almelo is de enige belangenbehartiger die niet locatie- of branche-gebonden is. Als Lokaal Partner van MKB Nederland heeft MKB Almelo rechtstreeks en onbeperkt toegang tot het geweldige kennisreservoir en expertise van deze landelijke ondernemingsclub. Met die deskundige ondersteuning is MKB Almelo dé gesprekspartner van het stadsbestuur over het lokale sociaal- en financieel-economisch beleid en daarmee dé belangenbehartiger van het Almelose bedrijfsleven bij het stadsbestuur. MKB Almelo zet zaken op de kaart als aanbestedingsbeleid, betalingsgedrag, lokale lasten en het terugdringen van regelgeving – onderwerpen waarmee Almelo kan scoren als MKB-vriendelijkste gemeente. Deelnemers van MKB Almelo ontvangen daarbij wekelijks een nieuwsbrief met de meest actuele berichtgeving over nieuwe regelgeving en economische ontwikkelingen.

En dat alles voor slechts één tientje per maand!

Yvonne Koolhaas

Yvonne Koolhaas

Voorzitster

Is uw interesse gewekt?

Meld u dan nu aan als lid bij MKB Almelo voor slechts één tientje per maand!

Postadres
Twentelaan 2, 7609 RE ALMELO

Telefoon
06 209 88 147

Aanmeldformulier